Інтернам

Спеціалізація   (інтернатура)   є   обов'язковою  формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних  і
фармацевтичних  вищих  закладів  освіти  III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення
якої  їм  присвоюється кваліфікація  лікаря(провізора)-спеціаліста певного фаху.
Первинна пiслядипломна спецiалiзацiя (iнтернатура) у ННІПО проводиться з наступних фахiв:
- акушерство та гiнекологiя;
- хірургія;
- анестезiологiя;
- отоларингологiя;
- ортопедiя i травматологiя;
- внутрiшні хвороби;
- педiатрiя;
- загальна практика - сiмейна медицина;
- дерматовенерологія;
- неврологія;
- медицина невідкладних станів;
- стоматологія;
- загальна фармація;
- клінічна фармація.