Зразки документів

З  Р  А  З  К  И

документації керівника інтернів на базах стажування

 

1.     Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури:

 

- “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації” затверджено наказом  МОЗ України № 291 від 19.09.96 р.;

- Наказ департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА “Про затвердження закладів охорони здоров'я — баз стажування лікарів-інтернів та керівників лікарів-інтернів.»

 

2.      Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали:

 

-   план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем);

-   календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і суміжних дисциплін; графік проведення семінарських практичних занять з лікарями-інтернами);

-   журнал обліку відвідування занять і успішності лікарів-інтернів (оцінка початкового рівня знань, піврічна, річна, заключна атестації, участь у конференціях, опанування практичних навичок);

-   звіт керівника інтернів за навчальний рік;

      -  журнал обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

ĉ
Ярослав Кіцак,
20 вер. 2015 р., 04:56
Ċ
Ярослав Кіцак,
20 вер. 2015 р., 04:56
ĉ
Ярослав Кіцак,
20 вер. 2015 р., 04:57
ĉ
Ярослав Кіцак,
20 вер. 2015 р., 04:56
Comments