УВАГА! УВАГА! УВАГА!

22_02_28_Про залучення лікарів-інтернів_в період воєнного стану в Україні.pdf

Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря(провізора)-спеціаліста певного фаху.

Первинна пiслядипломна спецiалiзацiя (iнтернатура) у ФПО проводиться з наступних фахiв:

- акушерство та гiнекологiя;

- хірургія;

- анестезiологiя;

- отоларингологiя;

- ортопедiя i травматологiя;

- внутрiшні хвороби;

- педiатрiя;

- загальна практика - сiмейна медицина;

- дерматовенерологія;

- неврологія;

- медицина невідкладних станів;

- стоматологія;

- загальна фармація;

- клінічна фармація.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ) – ІНТЕРНІВ В ОЧНОМУ ЦИКЛІ ІНТЕРНАТУРИ 2021-2024 рр.