Шановний колего,

Вашій увазі пропонується повний перелік регламентної та зразки обліково-звітної документації для забезпечення належного навчання лікарів-інтернів на базах стажування.

Перелік документації на базі стажування:

1.Паспорт бази стажування.

2.План роботи керівника лікарів-інтернів на навчальний рік (зразок).

3.Типова навчальна програма зі спеціальності:

3.1.«Хірургія»

3.2.«Акушерство та гінекологія»

3.3.«Анестезіологія»

3.4.«Ортопедія і травматологія»

3.5.«Отоларингологія»

3.6.«Загальна практика-сімейна медицина»

3.7.«Внутрішні хвороби»

3.8.«Педіатрія»

3.9.«Неврологія»

3.10.«Дерматовенерологія»

3.11.«Медицина невідкладних станів»

3.12.«Стоматологія»

3.13.«Клінічна фармація»

3.14.«Загальна фармація»

4.Накази управління охорони здоров’я про зарахування лікарів-інтернів з бюджетної форми навчання.

5.Графік проходження заочного циклу (суміжні цикли).

6.Накази Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського про зарахування лікарів-інтернів з контрактної форми навчання та очної частини бюджетної форми.

7.Журнал реєстрації лікарів-інтернів з їх паспортними даними.

8.Плани проведення семінарських і практичних занять на базі стажування:

8.1.«Хірургія»

8.2.«Акушерство та гінекологія»

8.3.«Анестезіологія»

8.4.«Ортопедія і травматологія»

8.5.«Отоларингологія»

8.6.«Загальна практика-сімейна медицина»

8.7.«Внутрішні хвороби»

8.8.«Педіатрія»

8.9.«Неврологія»

8.10.«Дерматовенерологія»

8.11.«Медицина невідкладних станів»

8.12.«Стоматологія»

8.13.«Клінічна фармація»

8.14.«Загальна фармація»

9.Журнал проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.

10.Журнал обліку роботи лікаря-інтерна

10.1.«Лікувальна справа»

10.2.«Стоматологія»

11.Накази про заключну атестацію

З Р А З К И

документації керівника інтернів на базах стажування

1.Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури:

-“Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації” затверджено наказом МОЗ України № 291 від 19.09.96 р.;

-Наказ головного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА “Про затвердження закладів охорони здоров'я — баз стажування лікарів-інтернів та керівників лікарів-інтернів.»

2.Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали:

-план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем);

-календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і суміжних дисциплін; графік проведення семінарських практичних занять з лікарями-інтернами);

- журнал обліку відвідування занять і успішності лікарів-інтернів (оцінка початкового рівня знань, піврічна, річна, заключна атестації, участь у конференціях, опанування практичних навичок);

-звіт керівника інтернів за навчальний рік;

-журнал обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

-структура папки «На допомогу керівнику бази стажування лікарів-інтернів». В папці:

- документ Word – «пояснювальна записка»

-документ Word – перелік обов’язкової документації керівника інтернів на базі стажування

-папка «накази МОЗ України» по інтернатурі

-папка «накази головного управління охорони здоров’я ОДА» по інтернатурі

-папки по профілю інтернатури (внутрішні хвороби, загальна практика-сімейна медицина, педіатрія, акушерство та гінекологія, хірургія, неврологія, анестезіологія, ЛОР, ортопедія і травматологія, клінічна фармація, стоматологія)

-в кожній папці окремими файлами Word містяться:

-типова програма і план зі спеціальності на базі стажування,

-зразок плану роботи керівника лікарів-інтернів на навчальний рік

-зразок графіку проходження суміжних циклів на базі стажування

-зразок тематичного плану семінарських занять на базі стажування

- зразок тематичного плану практичних занять на базі стажування

-перелік вмінь та практичних навичок для опанування лікарями-інтернами зі спеціальності

-зразок журналу реєстрації лікарів-інтернів з їх паспортними даними

-зразок журналу проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.

-зразок звіту керівника інтернів за навчальний рік;

-зразок журналу обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

Для отримання оперативної довідки з усіх питань інтернатури, в тому числі на базах стажування, просимо звертатися у деканат факультету післядипломної освіти за телефоном (0352) 52-78-55 або електронною адресою fpotdmu@ukr.net. Контактна особа – Кіцак Ярослав Миронович – завідувач інтернатурою.