Зразки документації керівника інтернів на базах стажування

1. Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури:

- “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації” затверджено наказом МОЗ України № 291 від 19.09.96 р.;

- Наказ департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА “Про затвердження закладів охорони здоров'я — баз стажування лікарів-інтернів та керівників лікарів-інтернів.»

2. Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали:

- план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем);

- календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і суміжних дисциплін; графік проведення семінарських практичних занять з лікарями-інтернами);

- журнал обліку відвідування занять і успішності лікарів-інтернів (оцінка початкового рівня знань, піврічна, річна, заключна атестації, участь у конференціях, опанування практичних навичок);

- звіт керівника інтернів за навчальний рік;

- журнал обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.