Шановний колего,

Вашій увазі пропонується повний перелік регламентної та зразки обліково-звітної документації для забезпечення належного навчання лікарів-інтернів на базах стажування.

Перелік

документації на базі стажування:

1. Паспорт бази стажування.

2. План роботи керівника лікарів-інтернів на навчальний рік (зразок).

3. Типова навчальна програма зі спеціальності:

3.1. «Хірургія»

3.2. «Акушерство та гінекологія»

3.3. «Анестезіологія»

3.4. «Ортопедія і травматологія»

3.5. «Отоларингологія»

3.6. «Загальна практика-сімейна медицина»

3.7. «Внутрішні хвороби»

3.8. «Педіатрія»

3.9. «Неврологія»

3.10. «Дерматовенерологія»

3.11. «Медицина невідкладних станів»

3.12. «Стоматологія»

3.13. «Клінічна фармація»

3.14. «Загальна фармація»

4. Накази управління охорони здоров’я про зарахування лікарів-інтернів з бюджетної форми навчання.

5. Графік проходження заочного циклу (суміжні цикли).

6. Накази Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського про зарахування лікарів-інтернів з контрактної форми навчання та очної частини бюджетної форми.

7. Журнал реєстрації лікарів-інтернів з їх паспортними даними.

8. Плани проведення семінарських і практичних занять на базі стажування:

8.1. «Хірургія»

8.2. «Акушерство та гінекологія»

8.3. «Анестезіологія»

8.4. «Ортопедія і травматологія»

8.5. «Отоларингологія»

8.6. «Загальна практика-сімейна медицина»

8.7. «Внутрішні хвороби»

8.8. «Педіатрія»

8.9. «Неврологія»

8.10. «Дерматовенерологія»

8.11. «Медицина невідкладних станів»

8.12. «Стоматологія»

8.13. «Клінічна фармація»

8.14. «Загальна фармація»

9. Журнал проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.

10. Журнал обліку роботи лікаря-інтерна

10.1. «Лікувальна справа»

10.2. «Стоматологія»

11. Накази про заключну атестацію

З Р А З К И

документації керівника інтернів на базах стажування

1. Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури:

- “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації” затверджено наказом МОЗ України № 291 від 19.09.96 р.;

- Наказ головного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА “Про затвердження закладів охорони здоров'я — баз стажування лікарів-інтернів та керівників лікарів-інтернів.»

2.Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали:

- план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем);

- календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і суміжних дисциплін; графік проведення семінарських практичних занять з лікарями-інтернами);

- журнал обліку відвідування занять і успішності лікарів-інтернів (оцінка початкового рівня знань, піврічна, річна, заключна атестації, участь у конференціях, опанування практичних навичок);

- звіт керівника інтернів за навчальний рік;

журнал обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

структура папки «На допомогу керівнику бази стажування лікарів-інтернів». В папці:

- документ Word – «пояснювальна записка»

- документ Word – перелік обов’язкової документації керівника інтернів на базі стажування

- папка «накази МОЗ України» по інтернатурі

- папка «накази головного управління охорони здоров’я ОДА» по інтернатурі

- папки по профілю інтернатури (внутрішні хвороби, загальна практика-сімейна медицина, педіатрія, акушерство та гінекологія, хірургія, неврологія, анестезіологія, ЛОР, ортопедія і травматологія, клінічна фармація, стоматологія)

- в кожній папці окремими файлами Word містяться:

- типова програма і план зі спеціальності на базі стажування,

- зразок плану роботи керівника лікарів-інтернів на навчальний рік

- зразок графіку проходження суміжних циклів на базі стажування

- зразок тематичного плану семінарських занять на базі стажування

- зразок тематичного плану практичних занять на базі стажування

- перелік вмінь та практичних навичок для опанування лікарями-інтернами зі спеціальності

- зразок журналу реєстрації лікарів-інтернів з їх паспортними даними

- зразок журналу проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.

- зразок звіту керівника інтернів за навчальний рік;

- зразок журналу обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

Для отримання оперативної довідки з усіх питань інтернатури, в тому числі на базах стажування, просимо звертатися у деканат факультету післядипломної освіти за телефоном (0352) 52-78-55 або електронною адресою fpotdmu@ukr.net. Контактна особа – Кіцак Ярослав Миронович – завідувач інтернатурою.