Історія факультету

Історія Факультету післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. ГорбачевськогоМОЗ України» бере початок з 26лютого 1979р. з отримання наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР про створення на базі Тернопільського медичного інституту факультету удосконалення лікарів.

По праву фундаторами факультету вважають доцентів Л.М. Хоромського та Г.Т. Борсук, а також канд. мед. наук Я.Д. Галицького. Вони з перших днів узялися за титанічну працю із формування післядипломної освіти на теренах Тернопільської області, яка згодом стала приймати на навчання курсантів з усього колишнього Радянського Союзу.  

За 37-літню історію факультету удосконалення лікарів, а згодом – факультету післядипломної освіти, до його становлення й розвитку долучилось багато учених, професорів, доцентів і талановитих лікарів нашого краю. 

З 27 серпня 1979р. розпочали роботу колективи нових кафедр, які з 1 вересня запрацювали на повну потужність. Кафедру акушерства і гінекології очолила д-р мед. наук М.Б. Розуменко, педіатрії – доц. Є.Ф.Бузько, терапії – д-р мед. наук С.Г. Вайнштейн, хірургії – проф. А.Г. Гаджієв, які приїхали в м.Тернопіль з різних міст Радянського Союзу.

За час існування факультету з різних причин змінювалися декани та завідувачі кафедр.

Очолювали факультет: 1979р.–доц. Л.М. Хоромський; 1979–1980рр. – канд. мед. наук, доц. М.Т. Герасимець; 1980–1989рр. – канд. мед. наук, доц. Є.М. Стародуб; 1989–1996рр. – проф. Л.М. Охримович; 1997–2006рр. – д-р мед. наук, проф. Є.М. Стародуб; 2006–2007рр. – д-р мед. наук, проф. А.Г. Шульгай; 2007–2010рр. – д-р мед. наук, проф. Є.М. Стародуб; 2010–2013рр. – д-р мед. наук, проф. М.В. Гребеник.

Кафедру акушерства та гінекології з 1988 р. очолив канд. мед. наук, доц. М.І. Жиляєв, у подальшому нею керувала доц. Н.М. Олійник і сьогодні її очолює проф. А.В. Бойчук. Кафедру педіатрії у лютому 1985р. очолила д-р мед. наук Л.М. Слободян, її змінила на цій посаді доц. В.Ф. Лобода, з 2001р. і до сьогодні кафедрою завідує д-р мед. наук, проф. Н.В. Банадига. Кафедру терапіїу серпні 1988р. очолив доц. Є.М. Стародуб, а у 2010р. –  д-р мед. наук М.В. Гребеник. Кафедру хірургії у 1980р. очолив д-р мед. наук В.Г. Микуляк, а з 1985р. завідувачем кафедри було призначено доц. Л.М. Хоромського. З 1992р. і до сьогодні керівником кафедри є проф. І.Я. Дзюбановський.

У лютому 1984р. на факультеті організовано курс медичної статистики, яким керував проф. О.М. Голяченко. У його становлення і розвиток внесли свою частку доц. Г.Г. Конопелько, асистенти В.Б. Козак, Л.М. Романюк, З.Є. Баб’як.

У січні 1987р. на факультеті було відкрито кафедру кардіології, базою якої стали два кардіологічні відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні, очолив кафедру д-р мед. наук  Б.І. Рудик.

Час вимагав впровадження в життя нових медичних технологій із використанням сучасної техніки. 1 грудня 1995р. на базі Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру створено кафедру діагностики і медичної інформатики. Очолив кафедру головний лікар центру В.М. Поліщук, а з листопада 1999р. – головний лікар Рівненського ОКЛДЦ доц. І.В. Шумлянський.

У березні 1998р. на базі Рівненської обласної лікарні була створена кафедра медицини невідкладних станів, яку очолив досвідчений організатор і фахівець з неврології, заслужений лікар України Я.О. Маслій. Її базою стала установа на 700 ліжок, у складі якої функціонували центри лапароскопічної та малоінвазивної хірургії.

Враховуючи потреби медицини в спеціалістах різного профілю, які б добре володіли методами реабілітації хворих, у січні 1999р. на базі санаторію «Медобори», поблизу міста Тернополя, почав функціонувати курс медичної реабілітації. Очолив його головний лікар санаторію В.І. Мартинюк. У листопаді 2001р. курс об’єднався з новоствореною кафедрою фізіотерапії, медичної реабілітації та курортології, завідувачем якої є д-р мед. наук, проф. І.Р. Мисула. 

Тісна співпраця факультету із закладами практичної охорони здоров’я дозволяє оперативно реагувати на їх потреби, що і стало передумовою створення з вересня 2003р. кафедри травматології та ортопедії з комбустіологією ФПО, яку очолив д-р мед. наук О.В. Ролік, а курсом комбустіології почав керувати відомий учений, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, проф. В.В. Бігуняк. З вересня 2004р. завідувачем кафедри був проф. О.М. Єдинак.

З 2007р. на факультеті розпочато навчання провізорів-інтернів з фаху «Загальна фармація та клінічна фармація», а також започатковано курс малоінвазивних ендоскопічних технологій та хірургічних дисциплін, який в 2011р. реформовано у кафедру ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією ФПО.

На навчання в інтернатуру лікарів-стоматологів факультет приймає з 2009р.

У 2013р. відбулась реорганізація факультету післядипломної освіти в Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, який представлений такими кафедрами: хірургії ННІ ПО, терапії та сімейної медицини ННІ ПО, педіатрії ННІ ПО, акушерства та гінекології ННІ ПО, стоматології ННІ ПО, фармації ННІ ПО. Роботу інституту забезпечують 9 докторів медичних наук, 29 доцентів і 7 кандидатів медичних наук.

У 2020р. проведено чергову реорганізацію Навчально-наукового інституту післядипломної освіти у Факультет післядипломної освіти.

За час існування факультету, підготовлено і перепідготовлено понад 42 тисячі лікарів та 9500 інтернів. З фаху «Загальна практика – сімейна медицина» спеціалізацію пройшли 183 лікарі, а передатестаційну підготовку – понад 400 сімейних лікарів. Також розроблено і затверджено на вченій раді університету «Положення про підготовку на циклах спеціалізації лікарів-педіатрів дільничних та лікарів-терапевтів дільничних за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» за очно-заочною формою навчання». Впроваджено нову робочу програму для вторинної спеціалізації лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів з фаху «Загальна практика – сімейна медицина» за 6-місячною очно-заочною формою навчання. 

Сьогодні на базі Факультету післядипломної освіти проводяться підготовка через інтернатуру з 15 спеціальностей, спеціалізація для лікарів з 5 фахів:  «Загальна практика – сімейна медицина», «Медицина невідкладних станів», «Організація та управління охороною здоров’я», «Клінічна лабораторна діагностика», «Організація управління фармацією». Передатестаційні цикли охоплюють 19 спеціальностей, а 23 цикли тематичногоудосконаленняпроводятьсяза 15 напрямками діяльності. 

Посади директора інституту в різні роки обіймали: 

2013–2014рр. – д-р мед. наук, проф. М.В. Гребеник; з 2014р. – канд. мед. наук, доц. Р.В. Свистун.